PROFIL FIRMY CAD ET projekt s.r.o.

  • Firma CAD ET projekt s.r.o. vznikla v roce 1996.
  • Původně se firma zaměřovala na strojní a elektroprojekty ve stavebnictví a průmyslu.
  • S dalším rozvojem začala firma směřovat svoji činnost do oblasti komplexních řešení technologických linek včetně dodávek.
  • V současné době jsme rozšířili činnost o znalectví a poradenství.

Image​Nabízené činnosti společnosti CAD ET projekt:

Inženýrská činnost:

Vlastníme osvědčení o autorizaci ve výstavbě pro obor technologická zařízení staveb. Provádíme:

  • komplexní projekční činnosti při opravách, rekonstrukcích a výstavbě technologických zařízení i celků,
  • technický dozor investora,
  • řízení technologických staveb,
  • zajištění komplexních dodávek „na klíč“

Znalectví:

Jsme energetičtí specialisté dle oprávnění vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro zpracování PENB (Průkaz energetickénáročnosti budov) a klimatizačních systémů.

Poradenství:

Provádíme poradenství v oblasti:

  • technické, technologické, obchodní a organizační přípravy staveb
  • zvyšování produktivity práce, technické úrovně strojních zařízení a zvyšování bezpečnosti práce

Kontaktní informace

CAD ET projekt s.r.o.
Na Vyhlídce 30
Plzeň
326 00
Česká republika
IČ:
25202235
DIČ: